Nové číslo Spravodajcu ZSF 2/2015

Spravod 2/2015

Nové číslo časopisu Spravodajca 2/2015 prináša:

  • Pozvánku na 1. snem ZSF a na ­XXXII. Dni filatelie Slovenska
  • Uznesenie ­Rady ZSF z 25.6.2015
  • Informácie o slovenskej známkovej tvorbe II.­štvrtroka 2015
  • Zaujímavosti z poštovej histórie
  • Postrehy z výstav a kongresov
  • Informácie z klubov a regiónov
  • Spolocenskú kroniku

a ďalšie informácie…>>> viac

Poštová známka „550. výročie založenia Academie Istropolitany“

academia istropolitanaDňa 26.6.2015 vydá Slovenská pošta, a.s., pamätnú známku v hárčekovej úprave – 550. výročie založenia Academie Istropolitany – v nominálnej hodnote 1.40 €. Známka v emisniom rade s číslom 590 je vytlačená technikou ocelotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom.

Motívy na známke a hárčeku pochádzajú z iluminovanej výzdoby dvoch súvekých kódexov z prostredia Bratislavskej kapituly.

Výstava k 90. výročiu založeniu klubu filatelistov v Leviciach

V dňoch 05. 10. 2015 – 11. 10. 2015  sa v CK JUNIOR, A. Sládkoviča 2, Levice uskutoční výstava k 90. výročiu založeniu Klub filatelistov pri MsKS LEVICE 52-22 spojená s veľkou celoslovenskou filatelistickou burzou s medzinárodnou účasťou. Podujatie organizačne zabezpečuje Klub filatelistov pri MsKS 52-22 Levice.

(Informácia prevzatá z portálu postoveznamky.sk)

Postrehy z Dní mládežníckej filatelie v Nitre

Staroslávna Nitra privítala v dňoch 19. a 20. júna 2015 mladých filatelistov v rámci usporiadania Mládežníckej filatelistickej výstavy JUNIORFILA 2015 a Národného kola filatelistickej olympiády na tému „RODNÝ MÔJ KRAJ“.  V piatok 19. júna bolo otvorenie Dní mladých filatelistov a tvorba mini filatelistických exponátov podľa vekových kategórií na danú tému. Po večeri súťažiaci predstavili svoj…

Palmáres a postrehy z výstavy Juniorfila 2015 Nitra

Mládežnícka filatelistická výstava JUNIORFILA 2015 NITRA bola slávnostné otvorená v
sobotu 13. júna 2015 o 17:00 hod. v Ponitrianskom múzeu za prítomnosti primátora Mesta
Nitra Jozefa Dvonča, členov výstavnej poroty, členov organizačného výboru a filatelistov.
Príležitostná poštová priehradka používala príležitostnú poštovú pečiatku, poštový lístok s
prítlačou a filatelistickým materiálom.