Rozvoj filatelie medzi mládežou

Mgr. Ján Mička pripravil (v r. 2007) komplexný projekt Komisie mládeže ZSF, Rozvoj filatelie medzi mládežou a zintenzívnenie podpory a financovania mládežníckej filatelie na klubovej úrovni. Časť materiálu je však stále aktuálna. Cieľom projektu, ktorý je určený najmä žiakom a študentom, je zvýšiť záujem žiakov a mladých ľudí o poštové známky, rozšíriť organizovanú filateliu, ukázať…

Viac

Databáza členov krúžkov mladých filatelistov (stav r. 2010)

Databáza členov krúžkov mladých filatelistov spolu s ich exponátmi a oceneniami, podľa podkladov palmáre jednotlivých výstav, ak ich Komisia mládeže ZSF má k dispozícii. …>>> viac Poznámka Webmastra ZSF: Vzhľadom k tomu že Databáza dodaná KM ZSF obsahovala niektoré osobné údaje, v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. boli tieto zo zverejnenej databázy vypustené, resp. krátené

Viac