PALMÁRES FILATELISTICKEJ VÝSTAVY BRATISLAVAFILA 2023

Prinášame vám kompletné výsledky – palmáres – národnej filatelistickej výstavy BRATISLAVAFILA 2023, zoradené podľa jednotlivých súťažných tried.

Palmáres >>>

 


NOVÝ PROJEKT SLOVENSKEJ POŠTY – KOMERČNÉ ZNÁMKY – ODŠTARTUJE POČAS VÝSTAVY

Od 1. júna. spúšťa Slovenská pošta nový produkt – vydávanie tzv. Komerčných známok. Pilotným projektom a historicky prvou vydanou Komerčnou známkou bude práve známka venovaná BRATISLAVAFILE.

Komerčné známky vyjdú v limitovanom náklade a budete mať možnosť si ich zakúpiť aj na výstave. Okrem výstavy budú k dispozícii na našom internetovom obchode a v predajni POFIS.

KZ vnútro

Zdroj: POFIS

 


INAUGURÁCIA POŠTOVEJ ZNÁMKY 200. VÝROČIE PRAVIDELNEJ EXPRESNEJ DOSTAVNÍKOVEJ POŠTY Z BRATISLAVY DO VIEDNE

Slovenská pošta, a.s., Zväz slovenských filatelistov a Slovenské národné múzeum v Bratislave vás pozývajú na slávnostné uvedenie poštovej známky 200. výročie pravidelnej expresnej dostavníkovej pošty z Bratislavy do Viedne, ktorá sa uskutoční ako súčasť národnej filatelistickej výstavy Bratislavafila 2023 2.6.2023 o 10:00 vo výstavných priestoroch Slovenského národného múzea v Bratislave. Vchod je z Múzejnej ulice.

Všetci ste srdečne vítaní.

 

 

 


UZNANIE FEPA

December 1, 2022: I am pleased to confirm, that FEPA Board has  agreed to grant Recognition to your exhibition, and we send our very best wishes to you and your colleagues for a happy and successful eventBill Hedley, FEPA president

 


PREBERANIE EXPONÁTOV NA VÝSTAVU A ICH ODOVZDANIE PO UKONČENÍ

Exponáty v triede filatelistickej literatúry musia byť doručené organizačnému výboru vo dvoch exemplároch na poštovú adresu organizačného výboru najneskôr do  30. apríla 2023.

Exponáty v ostatných výstavných triedach zasielané poštou, musia byť doručené na poštovú adresu organizačného výboru najneskôr do 15. mája 2023.

Exponáty v ostatných výstavných triedach odovzdávané osobne, musia byť doručené priamo na výstavisko do rúk zodpovedného člena organizačného výboru v dňoch 30. 5. alebo 31. 5., nesúťažné exponáty vo výnimočných prípadoch aj 1. 6., a to v nasledovných časoch:

– utorok 30. 5. (súťažné a nesúťažné exponáty) od 12,00 do 16,00

– streda 31. 5. (súťažné a nesúťažné exponáty) od 09,00 do 16,00

– štvrtok 1. 6. (len nesúťažné exponátyod 09,00 do 12,00.

Demontáž a odovzdávanie exponátov sa uskutoční v priestoroch výstavy v nedeľu 4. 6. od 15,00 do 17,00 a v pondelok 5. júna od 09,00 do 17,00, t. j. až po oficiálnom ukončení výstavy, podľa časového plánu organizačného výboru výstavy.

 


PARTNERI VÝSTAVY NA PREZENTAČNOM MATERIÁLI


TLAČOVÁ SPRÁVA VYDANÁ PRE POTREBY MEDIÁLNEJ PREZENTÁCIE VÝSTAVY

Zmazané: Pri príležitosti 30. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky organizuje zväz slovenských filatelistov ako člen FEPA a FIP v spolupráci so Slovenskou poštou, a. s. v termíne 1. – 4. júna 2023 v priestoroch Slovenského národného múzea v Bratislave Národnú filatelistickú výstavu.

Zmazané: BRATISLAVAFILA 2023 je všeobecná súťažná filatelistická výstava I. stupňa (národná) a II. stupňa (premiérová) s medzinárodnou účasťou vo všetkých výstavných triedach vrátane literatúry, vhodná pre začínajúcich i pokročilých vystavovateľov, bez rozdielu veku.

Zmazané: Zorganizovanie výstavy je obdobne ako pri športových podujatiach prestížnou

Zmazané: záležitosťou s nepochybným reputačným rozmerom, v podobe prezentácie ako samotnej filatelie, tak všetkých zúčastnených subjektov, osobitne partnerov výstavy a samozrejme krajiny a mesta, kde sa výstava koná. Celé obdobie prípravy trvá niekoľko mesiacov.

Zmazané: Pre toto výnimočné podujatie je strategickým partnerom a spoluorganizátorom Slovenská pošta, a. s. Výstava získala záštitu Ministerstva dopravy SR a uznanie FEPA (európska filatelistická únia) a má podporu Bratislavského Samosprávneho kraja a uskutočňuje sa v spolupráci so Slovenským národným múzeom.

Celá tlačová správa >>>

 


ZÁŠTITA MINISTERSTVA DOPRAVY SR

 


 

PROGRAM VÝSTAVY

Vstup na výstavu v budove Slovenského národného múzea – vchod z Múzejnej ulice – je pre návštevníkov bezplatný. Návštevníci sú povinní rešpektovať pokyny usporiadateľov.

Rámcový program výstavy:


KATALÓG VÝSTAVY

Národná výstava s medzinárodnou účasťou BRATISLAVAFILA 2023 je všeobecná národná filatelistická výstava s medzinárodnou účasťou, usporiadaná pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky.

V súťažných triedach poskytne priestor 67 exponátom v I. stupni, 54 exponátom v II. stupni a 28 exponátom literatúry.

V mimosúťažnej triede budú predstavené viaceré svetové filatelistické rarity. Celkový rozsah výstavy je 444 výstavných plôch.

Viac informáciív katalógu výstavy >>>

 


BULLETIN VÝSTAVY

Milí priatelia, filatelisti, už len desiatky dní nás delia od otvorenia národnej výstavy, ktorou chce filatelia na Slovensku osláviť tridsiate výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky v priestoroch Slovenského národného múzea v Bratislave.

Záujemcom prinášame Bulletin výstavy, kde získajú všetky potrebné informácie o blížiacej sa výstave.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

 


PRIHLÁŠKY EXPONÁTOV

Prihlášky exponátov boli aktualizované dňa 3. 11. 2022.
Prihlášky musia byť doručené organizačnému výboru výstavy emailom na emailovú adresualebo poštou na poštovú adresu organizačného výboru výstavu najneskôr do 31. januára 2023.

O prijatí exponátu rozhoduje organizačný výbor výstavy. Potvrdenie o prijatí/neprijatí exponátov obdržia vystavovatelia najneskôr do 28. februára 2023.

  1. Prihláška exponátu – Dospelý vystavovateľ
  2. Prihláška exponátu – Mládežnícky vystavovateľ
  3. Prihláška exponátu – Literatúra

 


 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Prihlášky musia byť doručené organizačnému výboru výstavy emailom na emailovú adresu alebo poštou na poštovú adresu organizačného výboru výstavu najneskôr do 31. januára 2023.

O prijatí exponátu rozhoduje organizačný výbor výstavy. Potvrdenie o prijatí/neprijatí exponátov obdržia vystavovatelia najneskôr do 28. februára 2023.

Výstavné poplatky musia byť uhradené na účet organizátora s uvedením mena vystavovateľa a poznámkou BRATISLAVAFILA 2023 najneskôr do 31. marca 2023.

Exponáty v triede filatelistickej literatúry musia byť doručené organizačnému výboru vo dvoch exemplároch na poštovú adresu organizačného výboru najneskôr do  30. apríla 2023.

Exponáty v ostatných výstavných triedach zasielané poštou, musia byť doručené na poštovú adresu organizačného výboru najneskôr do 15. mája 2023.

Exponáty v ostatných výstavných triedach odovzdávané osobne, musia byť doručené priamo na výstavisko v dňoch 29. – 31. mája, najneskôr však do 12:00 hod. 31. mája 2023 do rúk zodpovedného člena organizačného výboru.

Demontáž exponátov sa uskutoční 5. júna 2022 po ukončení výstavy podľa plánu organizačného výboru výstavy.

 


 

INFORMÁCIE PRE PARTNEROV VÝSTAVY

Atraktivita akéhokoľvek podujatia je závislá na jeho kvalite, pričom už samotný štatút národnej výstavy je zárukou záujmu domácich ale aj zahraničných médií, ako aj odbornej a laickej verejnosti.

Pre ďalšie zvýšenie atraktivity plánuje ZSF zabezpečiť zapožičanie niekoľkých rarít svetovej filatelie a zorganizovať rôzne sprievodné odborné podujatia a akcie pre širokú verejnosť.

Úspešný priebeh výstavy iste zvýši kredit všetkých zúčastnených a partnerov. Zväz slovenských filatelistov je schopný pokryť z vlastných zdrojov ale len časť nákladov, je preto dôležité, aby sa tohto podujatia zúčastnili formou partnerstva aj iné subjekty.

Všetci partneri budú primerane podľa výšky svojej angažovanosti uvedení v katalógu, mediálnych výstupoch, či na webe a dostanú pamätný diplom, katalóg s prílohou, výstavnú medailu a budú pozvaní na komentovanú prehliadku výstavy.

Všetky poskytnuté finančné prostriedky budú analyticky evidované priamo na účte ZSF.

Partneri výstavy sú podľa výšky poskytnutých finančných prostriedkov rozdelení na do niekoľkých kategórií :

 

Bronzový : 50 – 100,- €

Strieborný : 101 – 500,- €

Zlatý : 501 – 1.000,- €

Platinový : 1.001 – 5.000,- €

Diamantový : nad 5.000,- €

 

Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu : 3500 6543 1012

IBAN : SK93 0200 0000 3500 6543 1012

BIC : SUBASKBX

Názov : ZVÄZ SLOVENSKÝCH FILATELISTOV

Mena : EUR

 


 

PROPOZÍCIE VÝSTAVY (IREX)

NÁRODNÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
BRATISLAVAFILA 2023
Výstavné propozície (IREX)

 

Článok 1 ZAMERANIE A CIELE VÝSTAVY
1.1 Výstava BRATISLAVAFILA 2023 je všeobecná národná filatelistická výstava I. a II. stupňa s medzinárodnou účasťou (ďalej len BRATISLAVAFILA 2023). Je súťažnou filatelistickou výstavou vo všetkých výstavných triedach a stupňoch podľa Výstavného poriadku ZSF a týchto Výstavných propozícií (IREX).

 

1.2 Výstava BRATISLAVAFILA 2023 sa koná pri príležitosti
• 30. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky

1.3 Cieľom výstavy BRATISLAVAFILA 2023 je
• propagácia filatelie medzi verejnosťou, vrátane mládeže
• rozvoj filatelistickej kultúry,
• rozvoj vzájomných vzťahov a spolupráce medzi filatelistami,
• všeobecno-vzdelávacia funkcia pre verejnosť a mládež,
• predstavenie a filatelistické priblíženie rôznych zaujímavých tém pre verejnosť,
• prezentácia kreativity a inovácií pri spracovaní výstavných exponátov,
• poskytnutie možnosti prezentácie exponátov pre prvovystavovateľov,
• súťažné porovnávanie kvality vystavených exponátov,
• získanie kvalifikácie vystavených exponátov pre výstavy vyššieho stupňa.

Viac >>>


 

FEPA NEWS O VÝSTAVE BRATISLAVAFILA 2023

BRATISLAVA 2023 from the Union of Slovak Philatelists

The Chairman of the Union of Slovak Philatelists, Pavol Lazar, sent us the following communication for the FEPA News readers:

On the occasion of the 30th anniversary of the establishment of the independent Slovak Republic, the Union of Slovak Philatelists in cooperation with the Slovak Post is organizing during the Bratislava Collector’s Days, in June 2-4, 2023, in Bratislava, a National Philatelic Exhibition of  3rd  to 1st degree with international participation in all exhibition classes.

Several world rarities as well as a cross-section of the history of philately in Slovakia will also be presented at the exhibition.

The exhibition is open to exhibits (including single-frame) belonging to exhibitors of all ages, including young people. All those interested to exhibit a new exhibit or increase the qualification of an existing exhibit for higher-level exhibitions (international, world) need to register by January 31, 2023, to the General Commissioner, Peter Osusky, peter.osusky@yahoo.sk, or to the Chairman Pavol Lazar, zsflazar@gmail.com.