Den-znamky-2016

Deň poštovej známky a filatelie 2016

Slovenská pošta, a. s. , Zväz slovenských filatelistov a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR usporiadali 16. decembra 2016 v zasadacej miestnosti Slovenskej pošty, a. s. v Bratislave Deň poštovej známky a filatelie. Úvod patril uvedeniu knižnej publikácie Tajná správa. ...>>> viac ...
Viac

Deň slovenskej poštovej známky a filatelie

Od roku 1993 je 18. december Dňom slovenskej poštovej známky a filatelie. Pri tejto príležitosti sa uskutočňuje slávnostné stretnutie zástupcov filatelistov a spolupracujúcich organizácií. Spoločne hodnotia uplynulý rok a odovzdávajú sa zväzové vyznamenania filatelistom a rezortné ocenenia tvorcom známok ...
Viac