Novotny-pamatnica

Pamätnica vydaná pri príležitosti 50. výročia založenia KF 51-09 L. Novotného

Klub filatelistov Ladislava Novotného dozrel do veku seniora. Spomienková publikácia – pamätnica – rozpráva príbeh 50 ročnej histórie klubu. Publikáciu vydávame z potreby zdieľať radosť z jubilea s čo najväčším počtom kolegov filatelistov a našich priaznivcov.Pamätnica vypovedá o tom, čo sa členovia klubu snažili počas jeho päťdesiatročnej histórie, ukazuje, aký ...
Viac
JUDr. Severín Zrubec

Doterajší predsedovia ZSF

Predsedovia ZSF v rokoch 1969 -2015 ...
Viac

Filatelistické výstavy ZSF na Slovensku (1993-2011)

Výstavné Katalógy a publikované odborné články 1993 Filatelistická výstava „Laugaricio ´93" Katalóg, 30 str. Vydal organizačný výbor výstavy, Trenčín 1993 Odborný článok: Korený, J. Z histórie Klubu filatelistov 52-19 Trenčín, 5-22. viac...>>> ...
Viac

Publikačná činnosť ZSF (1995 – 2008)

Publikačná činnosť členov zväzu je bohatá a tematicky rôznorodá. Bolo vydaných niekoľko významných publikácií monografického charakteru, rôzne katalógy a bulletiny, viac ako 1 400 strán informácií ...
Viac

Pamätnica Zväzu slovenských filatelistov 1995 – 2009

Naša organizácia slávi 40 ročné jubileum a viacerí cítime potrebu dať jej ako narodeninový dar písanú kroniku. Je vytvorená z údajov kroník klubov, z informácií uverejnených v peri ...
Viac

Pamätnica “100 rokov organizovanej filatelie na Slovensku”

V roku 1995 si naša organizovaná filatelistická obec pripomína sté výročie založenia prvého známeho filatelistického spolku na území Slovenska - spolku Album v roku 1895 ...
Viac

Činnosť Zväzu

Zväz vytvára podmienky pre zberateľské aktivity svojich členov, podporuje výstavnú, odbornú, výskumnú činnosť a výchovu mladých filatelistov. Umožňuje prezentovanie exponátov na výstavách rôznej úrovne doma i v zahraničí a publikovanie výsledkov práce odborných komisií. Zväzoví odborníci poskytujú členom odborné rady a chránia ich pred falšovateľmi ...
Viac
ZSF sa predstavuje

ZSF sa predstavuje

ZSF je otvoreným záujmovým občianskym združením filatelistov Slovenskej republiky. Cieľom jeho činnosti je pomoc pri rozvíjaní záujmov zberateľov poštových známok, celín, pečiatok a ďalších ...
Viac
ZSF v zrkadle času

ZSF v zrkadle času

…alebo ohliadnutie sa za štyridsiatkou….. Činy dávajú zmysel nášmu času. Dejiny človeka sa nimi hemžia a poznáme ich len vďaka tomu, že o nich niekto napísal aspoň stručný záznam. Veď aj najhorší papier je lepší, ako najlepšia pamäť, hovorí staré čínske porekadlo. Jednotlivci, spoločenstvá i ...
Viac