Pamätnica vydaná pri príležitosti 50. výročia založenia KF 51-09 L. Novotného

Klub filatelistov Ladislava Novotného dozrel do veku seniora. Spomienková publikácia – pamätnica – rozpráva príbeh 50 ročnej histórie klubu. Publikáciu vydávame z potreby zdieľať radosť z jubilea s čo najväčším počtom kolegov filatelistov a našich priaznivcov.Pamätnica vypovedá o tom, čo sa členovia klubu snažili počas jeho päťdesiatročnej histórie, ukazuje, aký je ich vklad do spoločnej pokladnice filatelie. Verím, že náš…

Viac

Pamätnica Zväzu slovenských filatelistov 1995 – 2009

Naša organizácia slávi 40 ročné jubileum a viacerí cítime potrebu dať jej ako narodeninový dar písanú kroniku. Je vytvorená z údajov kroník klubov, z informácií uverejnených v periodickej tlači, vo zväzových dokumentoch  a publikáciách rôzneho druhu. Podujal som sa, že urobím prvý krok v zmysle hesla, ktoré vyznávam – „Mám nápad, kto mi ho pomôže…

Viac