Štatút časopisu Zväzu slovenských filatelistov

Časopis Zväzu slovenských filatelistov (ďalej časopis ZSF) je tlačeným informačným orgánom Zväzu slovenských filatelistov (ďalej ZSF), ktoré poskytuje informácie o aktivitách ZSF a o dianí vo filatelii na Slovensku i v zahraničí v tlačenej forme. Ako oficiálne informačné médium ZSF sa riadi jeho stanovami a organizačným poriadkom.  …>>> viac

 

Štatút Redakčnej rady časopisu Zväzu slovenských filatelistov

Redakčná rada časopisu Zväzu slovenských filatelistov (ďalej len časopis ZSF) sa skladá z odborne zdatných a publikačne aktívnych filatelistov, alebo tretích osôb, ktorých publicistická činnosť v oblasti filatelie je dlhodobo odborne a štylisticky známa a je zárukou, že časopis ZSF bude mať pozitívnu odozvu medzi jeho čitateľmi. …>>> viac