Sekretariát ZSF
Radlinského 9
812 11 Bratislava

IČO: 00178039
DIČ: 2020795557

úradné hodiny: utorok od 9:00 do 13:00 a štvrtok od 13:00 do 17:00.

Kontaktný formulár Sekretariátu ZSF
Tel: +421 911 346 782 (Sekretariát zväzu, p. Janka Huljaková)
kontaktný e-mail: zsfsekretariat(at)gmail.com
číslo účtu: SK93 0200 0000 3500 6543 1012
pri úhrade členských príspevkov uvádzajte ako VS číslo KF

Správca stránky
Ing. Martin Polovka, PhD.
Kontaktný formulár správcu stránky