Sekretariát ZSF
Radlinského 9
812 11 Bratislava

IČO: 00178039
DIČ: 2020795557

 

Kontaktný formulár Sekretariátu ZSF
Tel: +421 917 588 830 (Sekretariát zväzu, p. Valášková)
číslo účtu: SK93 0200 0000 3500 6543 1012
pri úhrade členských príspevkov uvádzajte ako VS číslo KF

Správca stránky
Ing. Martin Polovka, PhD.
Kontaktný formulár správcu stránky