Sekretariát ZSF
Radlinského 9
812 11 Bratislava
E-mail: zsfslov@gmail.com
Tel: +421 2 52 444 737 (Centrum novinkovej služby)
       +421 911 289 346
Správca stránky
E-mail: martin.polovka@gmail.com