Sekretariát ZSF
Radlinského 9
812 11 Bratislava

IČO: 00178039
DIČ: 2020795557

úradné hodiny od 1.11.2022: utorok od 9:00 do 13:00 a streda od 11:30 do 15:30.
Ostatné dni – po telefonickom dohovore.

Kontaktný formulár Sekretariátu ZSF
E-mail: zsfsekretariat@gmail.com
Tel: +421 911 346 782 (Sekretariát zväzu, p. Janka Huljaková)
číslo účtu: SK93 0200 0000 3500 6543 1012
pri úhrade členských príspevkov uvádzajte ako VS číslo KF

Správca stránky
Ing. Martin Polovka, PhD.
Kontaktný formulár správcu stránky