Časopis Junifil č. 51

Nepravidelný spravodajca Komisie mládeže ZSF, ktorý slúži pre internú potrebu vedúcich krúžkov mladých filatelistov ZSF. 51. číslo vychádza (až) v októbri 2012 po začiatku šk. roka 2012-2013. ...>>>viac ...
Viac

Časopis Junifil č.50

Nepravidelný spravodajca Komisie mládeže ZSF, ktorý slúži pre internú potrebu vedúcich krúžkov mladých filatelistov. Číslo 50. číslo vychádza koncom júna 2012 ...
Viac
/ Časopis Junifil

Časopis Junifil č. 49

Nepravidelný spravodajca Komisie mládeže ZSF, ktorý slúži pre internú potrebu vedúcich krúžkov mladých filatelistov. 49. číslo vyšlo v januári 2012, podklady pre www stránku dodané v apríli 2012 (Asi) ...
Viac
/ Časopis Junifil