Časopis Junifil č. 49

Nepravidelný spravodajca Komisie mládeže ZSF, ktorý slúži pre internú potrebu vedúcich krúžkov mladých filatelistov. 49. číslo vyšlo v januári 2012, podklady pre www stránku dodané v apríli 2012 (Asi).

Viac

Časopis Junifil č. 47

Nepravidelný spravodajca Komisie mládeže ZSF, ktorý slúži pre internú potrebu vedúcich krúžkov mladých filatelistov. Neprešlo jazykovou úpravou. 47. číslo vychádza v septembri 2010 na zaiatok šk. roka. …>>> viac

Viac