Spravodajca ZSF 3/2017

Nové číslo časopisu Spravodajca ZSF 3/2017 okrem iného prináša:

  • Zamyslenie Z. Baligu na margo poslania časopisu
  • Informácie o známkovej tvorbe v III. štvrťroku 2017
  • Informácie o realizovaných aj pripravovaných výstavách
  • Rubriku Naša mládež
  • Informácie o filatelistických podujatiach a živote v kluboch a regiónoch
  • Spoločenskú kroniky
    …a ďalšie informácie …>>>