Významné slovenské fosílie na poštových známkach

Masív Devínskej Kobyly v južnej časti Malých Karpát patrí medzi najvýznamnejšie paleontologické lokality nielen na Slovensku, ale aj v Európe a v niektorých ohľadoch aj na svete. Významné je hlavne obdobie mladších treťohôr, báden a sarmat, pred približne 13,5 – 10 miliónmi rokov. V mladších treťohorách (miocén) bola Devínska Kobyla súšou s polostrovným až ostrovným ekosystémom. Na základe zistených fosílnych spoločenstiev možno…

Viac

Ondrej Sulo – autorská filatelistická propagačná výstava

Ondrej Sulo, člen organizovanej filatelie od roku 1958  bol 50 rokov predsedom KF Melčice-Lieskové, neskôr po zániku tamojšieho KF sa stal podpredsedom KF 52-19 Trenčín.  Viac ako 25 rokov viedol Krúžok mladých filatelistov, ktorí vystavovali svoje exponáty aj v zahraničí, vrátene na Svetovej výstave v Prahe. Tieto exponáty v súčasnosti sú využívané  na stále propagačné…

Viac

Inaugurácia známok – Ochrana prírody: Významné slovenské fosílie

Miestna časť Bratislava – Devínska Nová Ves, Slovenská pošta, a.s., Zväz slovenských filatelistov – KF 51-28 Dunaj, SNM – Prírodovedné múzeum a Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Ústav vied o Zemi SAV, v.v.i, Geopark Malé Karpaty a Paleoklub vás pozývajú na inauguráciu poštových známok z emisného radu Ochrana prírody: Významné slovenské fosílie – Tuleň Devinophoca…

Viac