Zväzový časopis Slovenská filatelia vychádza od r. 2021 len v tlačenej forme a je zasielaný všetkým členom bezplatne na ich poštovú adresu.

Preto, ak patríte medzi tých členov, ktorí ho nedostali, obráťte sa, prosím, na sekretariát ZSF a skontrolujte, či evidujeme vašu aktuálnu poštovú adresu. Rovnako, pokiaľ máte záujem o zakúpenie niektorého čísla časopisu alebo o jeho individuálny odber.

 

Nižšie uvádzame odkazy na obálky a obsah jednotlivých čísel časopisu podľa rokov vydania.