Filatelisti z Partizánskeho oslavujú

Klub filatelistov 52 – 40 Partizánske si v týchto dňoch pripomína 80. výročie organizovanej filatelie v Partizánskom. Pri tej príležitosti klub spracoval krátku videoprezentáciu >>>. Pre viac informácií o dianí vo filatelii v Partizánskom a okolí odkzaujeme tiež na stránku klubu >>>

Viac

Prieskum záujmu členov ZSF

Rada Zväzu slovenských filatelistov, v záujme skvalitniť poskytované služby členom ZSF a priaznivcom slovenskej filatelia, pripravila krátky dotazník. Prosíme o jeho pravdivé vyplnenie. Dotazník nájdete na adrese >>> Vyplnenie väčšiny polí dotazníka je dobrovoľné – polia nie sú povinné, s výnimkou mena a priezviska a e-mailovej adresy. Vyplňte teda len tie polia, ktoré sa vás…

Viac

Dokumenty a uznesenia schválené III. snemom ZSF 14.10.2023

III. snem ZSF, ktorý sa konal 14.10.2023 v Poprade prerokoval a schválil viacero dokumentov, ktoré pre prehľadnosť publikujeme spoločne. Rovnako počas rokovania snemu sa uskutočnilo 1. rokovanie novo zvolenej Rady ZSF, ktorej zápisnicu a uznesenia v schválenom znení rovnako uverejňujeme. Stanovy ZSF v znení schválenom III. snemom ZSF viac >>> Volebný poriadok v znení schválenom…

Viac