Pavol LazarRNDr. Pavol Lazar
Predseda ZSF zodpovedný za: sekretariát, financie, medzinárodná komunikácia a diplomacia, komunikácia s komisiou znalcov
Kontakt >>>
Ing.BaligaIng. Zdeněk Baliga
Podpredseda ZSF zodpovedný za: novinková služba, informačno-propagačná platformaKontakt >>>
Dr. Vojtech -jankovicRNDr. Vojtech Jankovič
Člen Rady ZSF zodpovedný za: medzinárodná komunikácia a diplomacia, výstavníctvo a vystavovateľstvo, mládež, informačno-propagačná platforma, knižnica, archívKontakt >>>
MUDr. KovacikMUDr. František Kováčik
Člen Rady ZSF zodpovedný za: výstavníctvo a vystavovateľstvo, komunikácia s mimozväzovými filatelistickými zoskupeniamiKontakt >>>
Ing. Jozef Vangel, PhD.Ing. Jozef Vangel, PhD.
Člen Rady ZSF zodpovedný za: mládež, komunikácia s komisiami
(okrem komisie znalcov)Kontakt >>>
Ovsonka
Rastislav Ovšonka
Člen Rady ZSF zodpovedný za: vnútrozväzová komunikácia s členskou základňou, informačno-propagačná platformaKontakt >>>
Ing. Zdeněk Baliga
MVDr. Milan Šajgalík
Člen Rady ZSF zodpovedný za: výstavníctvo a vystavovateľstvo, komunikácia s mimozväzovými filatelistickými zoskupeniami,
knižnica, archívKontakt >>>


Revízna komisia ZSF (2019 – 2023)

Ladislav Hölc Peter Lehocky
Ladislav Hölc
Kontakt >>>
Ing. Peter Lehocký

Kontak >>>

Ing. Martin Polovka, PhD.

Kontakt >>>