Pavol LazarPavol Lazar
Predseda ZSF zodpovedný za: sekretariát, financie, medzinárodná komunikácia a diplomacia, komunikácia s komisiou znalcov
Kontakt >>>
Ing.BaligaZdeněk Baliga
Podpredseda ZSF
Dr. Vojtech -jankovicVojtech Jankovič
Člen Rady ZSF
František Divok
Člen Rady ZSF
Jozef Džubák
Člen Rady ZSF
Daniela Schmidtová
Členka Rady ZSF
Ing. Zdeněk Baliga
Milan Šajgalík
Člen Rady ZSF


Revízna komisia ZSF (2019 – 2027)

Ladislav Hölc
Ladislav Hölc
člen RK ZSF Kontakt >>>
Martin Polovka
predseda RK ZSF   Kontakt >>>
Mária Hudecová
členka RK ZSF Kontakt >>>