Pavol LazarPavol Lazar
Predseda ZSF
zodpovedný za: sekretariát, financie, medzinárodná komunikácia a diplomacia, komunikácia s komisiou znalcov
Kontakt >>>
Ing.BaligaZdeněk Baliga
Podpredseda ZSF
Kontakt >>>
Dr. Vojtech -jankovicVojtech Jankovič
Člen Rady ZSF
Kontakt >>>
František Divok
Člen Rady ZSF
Kontakt >>>
Jozef Džubák
Člen Rady ZSF
Kontakt >>>
Daniela Schmidtová
Členka Rady ZSF
Kontakt >>>
Ing. Zdeněk Baliga
Milan Šajgalík
Člen Rady ZSF
Kontakt >>>


Revízna komisia ZSF (2023 – 2027)

Ladislav Hölc
Ladislav Hölc
člen RK ZSF Kontakt >>>
Martin Polovka
predseda RK ZSF   Kontakt >>>
Mária Hudecová
členka RK ZSF Kontakt >>>