Meranie perforácie známok v KMF

Po prázdninách som zasa ako obyčajne začal pracovať v KMF. Ako to už býva, pravidelne vždy s obnoveným zložením členov – po besedách v školskej družine sa prihlásilo niekoľko nových, začínajúcich a prišli starí borci, chodiaci do krúžku 5-6 rokov....>>>viac ...
Viac

Filatelistické minimum VIII. – Lep

Lep je vlastne hmota, ktorá sa nanáša na zadnú stranu známky a slúži po navlhčení k pevnému spojeniu známky zo zásielkou (listom). Lep rozlišujeme: Podľa spôsobu nanášania: ručné, strojové; Podľa zafarbenia: biely,nažltlý, žltý, hnedý; Podľa lesku: lesklý, matný Podľa povrchu: pruhovaný, hladký, mriežkovaný,zrnitý,ryhovaný s bublinkami ...
Viac

Filatelistické minimum VII. – Zúbkovanie

U našich známok rozoznávame: Zúbkovanie úradné - oficiálne; Zúbkovanie súkromné - neoficiálne; Zúbkovanie sa meria zúbkomerom a udáva sa číslom (napr. 12 1/2), ktoré znamená počet zúbkov na 2cm. Rozlíšenie zúbkovania podľa použitého zariadenia: Riadkové - perforačnými otvormi sa opatrujú zvlášť rady zvislé a vodorovné, ...
Viac

Filatelistické minimum VI. – Spôsoby oddeľovania

VII. Spôsoby oddeľovania Pre veľké náklady sú známky tlačené väčšinou vo veľkých tlačových listoch. Tu Vám prinášame základné rozdelenie. Spôsoby oddeľovania známok: Strihaním; Zúbkovaním; Priesekom; Prepichnutím; Výsekom. Asi najpracnejším oddeľovaním je strihanie. Je to skôr spôsob oddeľovania známok z doby minulej. Najlepším príkladom sú známky ...
Viac

Filatelistické minimum V. – Druhy tlače

Nakoľko je mnoho tlačových techník, tu Vám prinášame ich základné rozdelenie, ktoré sa Vám určite bude hodiť a všetky si zapamätajte. Podľa druhu tlače rozdeľujeme na: Tlač z výšky - využívaná bežne pri kníhtlači, drevorytoch, autotypii; Tlač z plochy - využíva sa pri kameňotlači, ofsete, ...
Viac

Filatelistické minimum IV. – Papier

Papier je druh materiálu, na ktorý sa známka tlačí. Nakoľko je mnoho druhov papiera, tu Vám prinášame základné rozdelenie, bez ktorého sa určite nezaobídete. Papier rozlišujeme: Podľa druhu - žilkovaný, pergamenový, kartónový, nepriesvitný, ručný, strojový; Podľa povrchu - hladký, veľmi hladký, drsný, veľmi drsný, hrboľatý; ...
Viac

Filatelistické minimum III. – Filatelistické zbierky

Teritoriálne zbierky Sú zamerané na známky určitej zeme alebo daného svetadielu. Ďalej ich môžeme rozdeliť podľa stupňa špecializácie na: generálne - to sú známky jednej danej zeme tak, ako boli vydané od začiatku vzniku danej známkovej zemi alebo v určitej dobe. Asi najjednoduchší spôsob zbierania ...
Viac

Filatelistické minimum II. – Filatelistické pomôcky

Pinzeta Asi najdôležitejšia pomôcka každého filatelistu. Bez nej by sme boli ako bez ruky. Pinzeta umožňuje šetrné zaobchádzanie so známkami. Známky by sa nikdy nemali brať medzi prsty - hrozí im totiž ušpinenie alebo poškodenie. K práci zo známkami preto používajte vždy pinzetu s tenkými, ...
Viac

Filatelistické minimum I. – Druhy známok

V základnom delení známok rozlišujeme známky: Výplatné - známky asi najbežnejšie a najrozšírenejšie, používané k vyplácaniu poštových zásielok pri odosielaní. Doplatné - tieto známky vylepuje pošta, nie platiteľ. Sú určené ako potvrdenia o dodatočnej úhrade poštových polatkov. Výplatné známky sa dalej môžu deliť na: Bežné ...
Viac