Filatelistické minimum VIII. – Lep

Lep je vlastne hmota, ktorá sa nanáša na zadnú stranu známky a slúži po navlhčení k pevnému spojeniu známky zo zásielkou (listom). Lep rozlišujeme: Podľa spôsobu nanášania: ručné, strojové; Podľa zafarbenia: biely,nažltlý, žltý, hnedý; Podľa lesku: lesklý, matný Podľa povrchu: pruhovaný, hladký, mriežkovaný,zrnitý,ryhovaný s bublinkami (rastrový – zvislo, vodorovne) Pruhovane lepu vznikalo pri stieraní v…

Filatelistické minimum VII. – Zúbkovanie

U našich známok rozoznávame: Zúbkovanie úradné – oficiálne; Zúbkovanie súkromné – neoficiálne; Zúbkovanie sa meria zúbkomerom a udáva sa číslom (napr. 12 1/2), ktoré znamená počet zúbkov na 2cm. Rozlíšenie zúbkovania podľa použitého zariadenia: Riadkové – perforačnými otvormi sa opatrujú zvlášť rady zvislé a vodorovné, otvory sa križujú nahod ilo, vzniká nepravidelné zoskupov anie otvorov…

Filatelistické minimum VI. – Spôsoby oddeľovania

VII. Spôsoby oddeľovania
Pre veľké náklady sú známky tlačené väčšinou vo veľkých tlačových listoch.

Tu Vám prinášame základné rozdelenie.

Spôsoby oddeľovania známok:

  • Strihaním;
  • Zúbkovaním;
  • Priesekom;
  • Prepichnutím;
  • Výsekom.

Asi najpracnejším oddeľovaním je strihanie. Je to skôr spôsob oddeľovania známok z doby minulej. Najlepším príkladom sú známky Hradčian z roku 1918, ktoré sú strihané.

Filatelistické minimum V. – Druhy tlače

Nakoľko je mnoho tlačových techník, tu Vám prinášame ich základné rozdelenie, ktoré sa Vám určite bude hodiť a všetky si zapamätajte. Podľa druhu tlače rozdeľujeme na: Tlač z výšky – využívaná bežne pri kníhtlači, drevorytoch, autotypii; Tlač z plochy – využíva sa pri kameňotlači, ofsete, fototypii Tlač z hĺbky – hĺbkotlač, meďotlač,ocelotlač, neotypia Toto je…