V prípade že má Váš klub webovú stránku a chcete ju zverejniť na stránkach ZSF, napíšte správcovi stránok a po posúdení obsahu môže byť stránka zverejnená. Odkazy na stránky klubov filatelistov …>>>

Adresár predsedov klubov filatelistov ZSF

(stav k 05.9.2017)

V prípade záujmu Vám kontakt na Vám najbližší klub filatelistov poskytne sekretariát ZSF.