Návraty k dvom filatelistickým podujatiam v Bratislave

Fillatelisti z Bratislavy a blízkeho okolia v spolupráci s Poštou 49 sa nedávno mali možnosť zúčastniť viacerých podujatí, spájajúcich históriu so súčasnosťou, ktoré si uctili vydaním príležitostných pečiatok. Prinášame reminiscenciu na dva z nich: Alfréd Piffl – Rekonštrukcia Bratislavského hradu >>> 20 rokov pamätníka Chatama Sofera >>>  

Viac

Akualizované štatúty časopisu ZSF a jeho redakčnej rady

Štatút časopisu Zväzu slovenských filatelistov Časopis Zväzu slovenských filatelistov (ďalej časopis ZSF) je tlačeným informačným orgánom Zväzu slovenských filatelistov (ďalej ZSF), ktoré poskytuje informácie o aktivitách ZSF a o dianí vo filatelii na Slovensku i v zahraničí v tlačenej forme. Ako oficiálne informačné médium ZSF sa riadi jeho stanovami a organizačným poriadkom.  …>>> viac  …

Viac

Filatelistická výstava Počiatky našej písanej histórie – Nitra 3. júla 2022

Na poslednú chvíľu pozývame na  vernisáži filatelistickej výstavy POČIATKY NAŠEJ PÍSANEJ HISTÓRIE. Po slávnostnom otvorení výstavy podpredsedníčkou NSK p. Ing. Evou Antošovou a fanfárami v podaní p. P. Suchého, cyrilometodskej básni prednesenej (v bulharčine) Maximom Stepanovom, bude videoprezentácia hlavnej témy. Na otvorení budú k dispozícii poštový lístok s prítlačou a príležitostná poštová pečiatka. Podujatie sa uskutočni…

Viac

Významné filatelistické výročia v Bratislave v II. polroku 2022

Dávame do vašej pozornosti zopár významných filatelistických výročí, ktoré stojí za to si pripomenúť v II. polroku 2022. Upozornil na ne KF 51-28 v Bratislave. Pokiaľ bude k niektorému z nich organizované osobitné podujatie, budeme vás včas informovať: 1.7.2022 – 300 rokov zoštátnenia Uhorských poštových sta­níc – bude vydaná príležitostná pečiatka s prítlačou 8.7.2022 –…

Viac