Filatelistický krúžok pre deti v Bratislave

Deti z Bratislavy a širšieho okolia, ktoré majú záujem o filateliu, alebo by chceli zistiť, čo to filatelia je a čo prináša, majú možnosť prihlásiť sa do Filatelistického krúžku, ktorý sa bude pravidelne stretávať v knižnici na Prokofievovej ulici. Ste srdečne vítaní.

Viac