Dokumenty a uznesenia schválené III. snemom ZSF 14.10.2023

III. snem ZSF, ktorý sa konal 14.10.2023 v Poprade prerokoval a schválil viacero dokumentov, ktoré pre prehľadnosť publikujeme spoločne. Rovnako počas rokovania snemu sa uskutočnilo 1. rokovanie novo zvolenej Rady ZSF, ktorej zápisnicu a uznesenia v schválenom znení rovnako uverejňujeme. Stanovy ZSF v znení schválenom III. snemom ZSF viac >>> Volebný poriadok v znení schválenom…

Viac

Regionálne oslavy Dňa poštovej známky a filatelie 2023 9.12.2023 v Košiciach

Zväz slovenských filatelistov – Klub filatelistov 54-01 Košice a Slovenské technické múzeum Košice si vás dovoľujú pozvať na „Regionálne oslavy Dňa poštovej známky a filatelie 2023“ v priestoroch Slovenského technického múzea, Hlavná 88, Košice, dňa 9. decembra 2023 od 9.00 hod.   Program: – privítanie a otvorenie slávnostného zhromaždenia – príhovory pozvaných hostí – prezentácia…

Viac