Neformálne stretnutia filatelistov v Bratislave od 13. 3. 2024 v reštaurácii SPILKA

KF 51 – 34 v Bratislave s spolupráci so ZSF a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk v snahe obnoviť historicky úspešné akcie filatelistov v kaviarňach Olympia a Randes-Vous pozýva všetkých záujemcov o filateliu a filokartiu na neformálne stretnutia. Konať sa budú každú stredu (okrem sviatkov) v Bratislave v reštaurácii SPILKA, Legionárska 8 (bývalý pivovar Stein) v zadnej časti vpravo od 15 do 17h. Čas konania korešponduje…