Filatelistické minimum II. – Filatelistické pomôcky

Pinzeta Asi najdôležitejšia pomôcka každého filatelistu. Bez nej by sme boli ako bez ruky. Pinzeta umožňuje šetrné zaobchádzanie so známkami. Známky by sa nikdy nemali brať medzi prsty – hrozí im totiž ušpinenie alebo poškodenie. K práci zo známkami preto používajte vždy pinzetu s tenkými, hladkými, rozšírenými a zaoblenými koncami – aby sa mohla ľahko…

Filatelistické minimum I. – Druhy známok

V základnom delení známok rozlišujeme známky: Výplatné – známky asi najbežnejšie a najrozšírenejšie, používané k vyplácaniu poštových zásielok pri odosielaní. Doplatné – tieto známky vylepuje pošta, nie platiteľ. Sú určené ako potvrdenia o dodatočnej úhrade poštových polatkov. Výplatné známky sa dalej môžu deliť na: Bežné – to sú poštové známky vydávané vo veľkých nákladoch a…