Časopis Junifil č. 38

Nepravidelný spravodajca Komisie mládeže ZSF, ktorý slúži pre internú potrebu vedúcich krúžkov mladých filatelistov. Neprešlo jazykovou úpravou. 41. číslo vychádza v júni 2008 (asi). …>>> viac

Viac

Časopis Junifil č. 35

Nepravidelný spravodajca Komisie mládeže ZSF, ktorý slúži pre internú potrebu vedúcich krúžkov mladých filatelistov. Neprešlo jazykovou úpravou. 35. číslo vyšlo koncom decembra 2007.… >>> viac

Viac