Časopis Junifil č. 47

Nepravidelný spravodajca Komisie mládeže ZSF, ktorý slúži pre internú potrebu vedúcich krúžkov mladých filatelistov. Neprešlo jazykovou úpravou. 47. číslo vychádza v septembri 2010 na zaiatok šk. roka. …>>> viac

Viac

Časopis Junifil č. 45

Nepravidelný spravodajca Komisie mládeže ZSF, ktorý slúži pre internú potrebu vedúcich krúžkov mladých filatelistov. Neprešlo jazykovou úpravou. 45. íslo vychádza v polovici novembra 2009. …>>> viac

Viac

Časopis Junifil č. 42

Nepravidelný spravodajca Komisie mládeže ZSF, ktorý slúži pre internú potrebu vedúcich krúžkov mladých filatelistov. Neprešlo jazykovou úpravou. 42. číslo vychádza vo februári 2009. …>>> viac

Viac

Časopis Junifil č. 41

Nepravidelný spravodajca Komisie mládeže ZSF, ktorý slúži pre internú potrebu vedúcich krúžkov mladých filatelistov. Neprešlo jazykovou úpravou. 41. číslo vychádza v decembri 2008 (asi). …>>> viac

Viac