Odborné komisie ZSF

(stav k 8.10.2012) KOMISIA SLOVENSKÝCH ZNÁMOK A CELÍN ZSF Ing. Miroslav Gerec – predseda komisie, oblasť ČSR II., známky a celiny SR od r. 1993 členovia: Dr. Ondrej Földes – oblasť Slovensko 1939-1945 Ing. Peter Malík – oblasť ČSR II JUDr. Jozef Sobihard – oblasť celiny ČSR a Slovenska Ing. Andrej Tekeľ – oblasť ČSR…

Viac