Prehľad navštevovanosti webovej stránky ZSF

Koncoročné štatistiky a správy o činnosti inšpirovali aj správcu stránky www.slovenskafilatelia.sk spracovať štatistiku návštevnosti. Prehľad vytvorený pomocou služby Google Analytics ponúka obraz o celkovej navštevovanosti stránky od spustenia jej monitorovania v júli 2012, ako aj štatistiky navštevovanosti za obdobie 1 roku – od 15.12.2012 do 15.12.2013. Verím, že najmä kompetentných tieto čísla inšpirujú k zvýšeniu…

Správa správcu skladu ZSF za rok 2013

V roku 2013 bolo výstavné zaraidenie ZSF zapožičiavané na štyri výstavy. K dnešnému dňu je zapožičané výstavné zariadenie späť v sklade. Objekt skladu a priľahlý pozemok je riadne a pravidelne udržiavaný a kontrolovaný. Náklady na údržbu boli v roku 2013 vo výške 54,05 € (chemické postreky burín, oplechovanie a nátery dvier, doplnenie oplotenia). …>>> viac

Správa o činnosti Komisie porotcov ZSF za rok 2013

V personálnom zložení komisie nastali v uplynulom období ďalšie závažné zmeny. Úmrtím Ing. Andreja Tekeľa (august 2013) stratila komisia významného porotcu pre oblasť tradičnej filatelie, zvlášť ČSR I. Ukončenie aktívnej činnosti v Komisii porotcov zo zdravotných a rodinných dôvodov deklaroval p. František Sopko (porotca pre námetovú filateliu). …>>> viac