Časopis Junifil č. 47

Nepravidelný spravodajca Komisie mládeže ZSF, ktorý slúži pre internú potrebu vedúcich krúžkov mladých filatelistov. Neprešlo jazykovou úpravou. 47. číslo vychádza v septembri 2010 na zaiatok šk. roka. …>>> viac