Pamätnica „100 rokov organizovanej filatelie na Slovensku“

V roku 1995 si naša organizovaná filatelistická obec pripomína sté výročie založenia prvého známeho filatelistického spolku na území Slovenska – spolku Album v roku 1895. Zväz slovenských filatelistov, ktorý dá sa to aj tak povedať,  môže  byť  považovaný  za  nástupnícku  organizáciu filatelistického spolku Album, v rámci osláv tohto storočného jubilea predkladá našej filatelistickej i nefilatelistickej…

Viac

Činnosť Zväzu

Zväz vytvára podmienky pre zberateľské aktivity svojich členov, podporuje výstavnú, odbornú, výskumnú činnosť a výchovu mladých filatelistov. Umožňuje prezentovanie exponátov na výstavách rôznej úrovne doma i v zahraničí a publikovanie výsledkov práce odborných komisií. Zväzoví odborníci poskytujú členom odborné rady a chránia ich pred falšovateľmi.

Viac

ZSF v zrkadle času

…alebo ohliadnutie sa za štyridsiatkou….. Činy dávajú zmysel nášmu času. Dejiny človeka sa nimi hemžia a poznáme ich len vďaka tomu, že o nich niekto napísal aspoň stručný záznam. Veď aj najhorší papier je lepší, ako najlepšia pamäť, hovorí staré čínske porekadlo. Jednotlivci, spoločenstvá i národy majú svojich kronikárov, aby tí čo prídu po nich…

Viac