Znenie uznesenia a zápisnicu z rokovania Rady ZSF, ktoré sa konalo prezenčne dňa 24. septembra 2022:

Znenie uznesenia a zápisnicu z rokovania Rady ZSF, ktoré sa konalo prezenčne dňa 25. júna 2022:

Znenie uznesenia a zápisnicu z rokovania Rady ZSF, ktoré sa konalo prezenčne dňa 9. apríla 2022:

 • Zápisnica z rokovania 09.04.2022 >>>
 • Uznesenia z 09. 04. 2022 >>>

Znenie uznesenia a zápisnicu z rokovania Rady ZSF, ktoré sa konalo prezenčne dňa 27. novembra 2021:

Znenie uznesenia a zápisnicu z rokovania Rady ZSF, ktoré sa konalo prezenčne dňa 25. septembra 2021:

 • Zápisnica z rokovania 25.09.2021 >>>
 • Uznesenia z 25. 09. 2021 >>>

Znenie uznesenia a zápisnicu z rokovania Rady ZSF, ktoré sa konalo dňa 20. marca 2021 prostredníctvom video konferencie:

 • Zápisnica z rokovania 20.03.2021 >>>
 • Uznesenia z 20. 03. 2021 >>>

Znenie uznesenia a zápisnicu z rokovania Rady ZSF, ktoré sa konalo dňa 12.12.2020:

 • Zápisnica z rokovania 12.12.2020 >>>
 • Uznesenia z 12. 12. 2020 >>>

Znenie uznesenia a zápisnicu z rokovania Rady ZSF, ktoré sa konalo dňa 26.9.2020:

Zväzové dokumenty schválené Radou ZSF na zasadnutí 13. 6. 2020:

Rada ZSF na svojom zasadnutí 13.6.2020 prerokovala a schvlila niekoľko koncepčných dokumentov a smerníc s celozväzovou planosťou. Predkladáme ich členom Zväzu aj širokej verejnosti na oboznámenie. Dňom schválenia dokumenty vstúpili do platnosti.

 • Koncepcia tvorby a vydávania časopisu a webovej stránky ZSF >>> pdf
 • Pokyny pre posudzovanie exponátov pohľadníc na výstavách ZSF >>> pdf
 • Pravidlá pre hodnotenie exponátov pohľadníc na výstavách ZSF >>> pdf
 • Smernica pre udeľovanie odznaku mladého filatelistu Zväzu slovenských filatelistov >>> pdf
 • Smernica pre odmeňovanie členov a konzultantov výstavných porôt na výstavách poriadaných Zväzom slovenských filatelistov >>> pdf
 • Smernica pre prevádzkovanie centrálneho skladu výstavného zariadenia ZSF >>> pdf
 • Štatút Výstavnej komisie Zväzu slovenských filatelistov >>> pdf