Filatelistické minimum IV. – Papier

Papier je druh materiálu, na ktorý sa známka tlačí. Nakoľko je mnoho druhov papiera, tu Vám prinášame základné rozdelenie, bez ktorého sa určite nezaobídete. Papier rozlišujeme: Podľa druhu – žilkovaný, pergamenový, kartónový, nepriesvitný, ručný, strojový; Podľa povrchu – hladký, veľmi hladký, drsný, veľmi drsný, hrboľatý; Podľa hrúbky – veľmi tenký – do 0,04 mm; tenký…

Viac

Filatelistické minimum III. – Filatelistické zbierky

Teritoriálne zbierky Sú zamerané na známky určitej zeme alebo daného svetadielu. Ďalej ich môžeme rozdeliť podľa stupňa špecializácie na: generálne – to sú známky jednej danej zeme tak, ako boli vydané od začiatku vzniku danej známkovej zemi alebo v určitej dobe. Asi najjednoduchší spôsob zbierania. Podľa katalógu sa zhromažďujú známky po jednom kuse bez ohľadu…

Viac

Filatelistické minimum II. – Filatelistické pomôcky

Pinzeta Asi najdôležitejšia pomôcka každého filatelistu. Bez nej by sme boli ako bez ruky. Pinzeta umožňuje šetrné zaobchádzanie so známkami. Známky by sa nikdy nemali brať medzi prsty – hrozí im totiž ušpinenie alebo poškodenie. K práci zo známkami preto používajte vždy pinzetu s tenkými, hladkými, rozšírenými a zaoblenými koncami – aby sa mohla ľahko…

Viac

Filatelistické minimum I. – Druhy známok

V základnom delení známok rozlišujeme známky: Výplatné – známky asi najbežnejšie a najrozšírenejšie, používané k vyplácaniu poštových zásielok pri odosielaní. Doplatné – tieto známky vylepuje pošta, nie platiteľ. Sú určené ako potvrdenia o dodatočnej úhrade poštových polatkov. Výplatné známky sa dalej môžu deliť na: Bežné – to sú poštové známky vydávané vo veľkých nákladoch a…

Viac