​ Stanovy Zväzu slovenských filatelistov

(v znení registrovanom na Ministerstve vnútra SR) Zväz slovenských filatelistov (ďalej Zväz alebo ZSF) je otvoreným záujmovým združením filatelistov Slovenskej republiky. Cieľom ZSF je pomoc pri rozvíjaní záujmov zberateľov poštových známok, celistvostí, celín, pečiatok a ďalších predmetov filatelistického záujmu, rozširovanie poznatkov o filatelii a jej propagácii. Rozvíja filateliu ako kultúrnu záujmovú činnosť na zásadách demokracie,…

Odborné komisie ZSF

(stav k 8.10.2012) KOMISIA SLOVENSKÝCH ZNÁMOK A CELÍN ZSF Ing. Miroslav Gerec – predseda komisie, oblasť ČSR II., známky a celiny SR od r. 1993 členovia: Dr. Ondrej Földes – oblasť Slovensko 1939-1945 Ing. Peter Malík – oblasť ČSR II JUDr. Jozef Sobihard – oblasť celiny ČSR a Slovenska Ing. Andrej Tekeľ – oblasť ČSR…