Poštová známka „550. výročie založenia Academie Istropolitany“

academia istropolitanaDňa 26.6.2015 vydá Slovenská pošta, a.s., pamätnú známku v hárčekovej úprave – 550. výročie založenia Academie Istropolitany – v nominálnej hodnote 1.40 €. Známka v emisniom rade s číslom 590 je vytlačená technikou ocelotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom.

Motívy na známke a hárčeku pochádzajú z iluminovanej výzdoby dvoch súvekých kódexov z prostredia Bratislavskej kapituly.