Časopis Junifil č. 35

Nepravidelný spravodajca Komisie mládeže ZSF, ktorý slúži pre internú potrebu vedúcich krúžkov mladých filatelistov. Neprešlo jazykovou úpravou. 35. číslo vyšlo koncom decembra 2007.… >>> viac

Viac

Časopis Junifil č. 34

Nepravidelný spravodajca Komisie mládeže ZSF, ktorý slúži pre internú potrebu vedúcich krúžkov mladých filatelistov. Neprešlo jazykovou úpravou. 34. číslo vyšlo koncom októbra 2007.… >>> viac

Viac