Predsedovia ZKF Západoslovenského regiónu

KF Mesto Predseda KF Mesto Predseda
52-01 Piešťany Milan Vančo 52-04 Jaslovské Bohunice Ing.Ľudovít Kupča,CSc.
52-05 Komárno František Székely 52-06 Nové Zámky Ing. Otto Piszton
52-10 Trenčín Ing. Igor Gunár 52-11 Hlohovec Ladislav Ježík
52-13 Holíč Zdeněk Švejcar 52-15 Nitra Ing. Imrich Bedač
52-17 Pezinok Ing. Emil Šindelár 52-19 Trenčín Ing.Dominik Slezák
52-20 Trnava Dušan Benedikovič 52-21 Melčice-Lieskové Ondrej Sulo
52-22 Levice Dezider Birčák 52-25 Galanta Ing.Vladimír Mrva
52-30 Dunajská Streda Dr. Marian Sartoris 52-31 Štúrovo Ing. Imrich Fatter
52-32 Malacky Mgr. Anton Pašteka 52-36 Šaľa Stanislav Mešťan
52-40 Partizánske Ing. Igor Števove 52-42 Šaštín-Stráže Pavel Hrozen
52-44 Senica Peter Mach 52-45 Vrbové Eva Lechnerová
52-46 Močenok Jozef Kútny 52-47 Vráble Stanislav Paukov
52-51 Nitra Ing. Patrik Rovný, PhD. 52-52 Brezová p. Bradlom Ing. Ján Šuba
52-53 Trnava Mgr. Ján Mička . . .