Zväz slovenských filatelistov v spolupráci so Slovenskou poštou, a. s. a filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk
vyhlasuje verejnú anketu o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2022.

 

Uzávierka ankety je 15. júna 2023

 

Účastníci ankety odpovedia na nasledujúcu anketovú otázku:

Ktorú slovenskú poštovú známku vydanú v roku 2022 považujete za najkrajšiu?

 

Okrem toho môžu tiež odpovedať na ďalšie tri otázky:

  • Ktorú obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2022 považujete za najkrajšiu?
  • Aký námet (motív) navrhujete spracovať na slovenských známkach v budúcich rokoch?
  • Ako sa vám páči prevedenie slovenských poštových známok?

 

Hlasovanie je jednoduché a zaberie menej než 3 minúty:

1. Pozrite si galériu zo stránky POFIS:

Vydané známky si môžete pozrieť aj na filatelistickom portáli www.postoveznamky.sk.

2. Vyberte najkrajšiu poštovú známku, prípadne obálku prvého dňa v nasledujúcom dotazníku

3. Vyplňte vaše údaje a dotazník odošlite. Viacnásobné odpovede s rovnakými údajmi odosielateľa (meno, email) budú z vyhodnotenia vylúčené.

 

Viacnásobné hlasovanie toho istého účastníka (meno, priezvisko, emailová adresa) nebude zohľadnené.


 

Hlasovanie pre rok 2022 bolo ukonené. Hlasujte opäť o rok ☺☺☺

Ďakujeme za vašu účasť.

Zväz slovenských filatelistov.