Držím v ruke objemnú knihu slávnostne predstavenú na IX. Bratislavských zberateľských dňoch za prítomnosti autorov, predstaviteľov umeleckej a filatelistickej obce i početných divákov.

Kniha Františka Horniaka „Svet známok“ Delineavit & Sculpsit s nádhernými  ilustráciami z jeho umeleckej tvorby, so zasväteným  textom Mgr. Antónie Paulíniovej preloženým do angličtiny RNDr. Vojtechom Jankovičom, vo vynikajúcej grafickej úprave akademického maliara Vladislava Rostoku, vytlačenej Tlačiarňou TBB a.s. v Banskej Bystrici a vydanou Vydavateľstvom SLOVART s.r.o. v Bratislave v roku 2012. Z obalu i tiráže je všetko zrejmé okrem dvoch slov latinského nápisu „Delineavit&Sculpsit“, čo znamená „vytvoril a vyryl“. Vzťahujú sa k obsahu ilustrácií prezentovaných v tejto 319 stranovej knihe.

Na obrázku je vyobrazený obal knihy so základnými údajmi. Odporúčam ju do vašej pozornosti. Táto kniha by nemala chýbať v knižnici žiadneho skutočného filatelistu.

Nádherná kniha s vzácnym obsahom. Tak sa dá jednou vetou charakterizovať táto neobyčajná publikácia. Priťahuje obalom, ilustráciami, grafickou úpravou, kvalitnou tlačou i zmysluplným textom. Keď ju držíte v ruke, všetky spomínané časti prispievajú k vytvoreniu nádherného súzvuku príjemných pocitov. Keď v nej listujete, cítite, že ste sa stretli s niečím mimoriadnym, a keď si ju prečítate, poviete si „toto je pani KNIHA“.

Kniha je monografiou celoživotného diela grafika a rytca Františka Horniaka, ktorého filatelistická i umelecká obec dôverne pozná. Začínal ako rytec poštových pečiatok v deväťdesiatych rokoch minulého storočia a najväčšie množstvo rytín je práve z tejto kategórie jeho umeleckej a ryteckej tvorby. Jeho prvá samostatná známka Červený kríž („vytvoril a vyryl“) vznikla v roku 1994. Zoznam 117 rytých známok uzatvára „Metercia z Rožňavy“ z roku 2011.

Pevne verím, že pribudnú mnohé ďalšie.

Monografia predstavuje 117 rytín originálnych známok a ich reprodukcií, vybraných líniových rozkresieb, skúšobných nátlačkov rytín v rôznych farbách, 88 rytín ilustrácií motívov na obálkach prvého dňa (FDC), 16 návrhov poštových známok, 18 grafických listov voľnej tvorby, reprodukcie 141 rytých príležitostných  pečiatok, ktorých vytvoril viac ako tristo. Mimoriadne pôsobivo dokumentujú jeho rytecký štýl celostránkové zväčšeniny líniových rozkresieb, ktoré čitateľovi približujú rytinu v jej podstate. Podľa súčasných výtvarníkov jeho oceľorytiny, vynikajúce viacfarebné rytiny – prepisy majstrovských diel nášho kultúrneho dedičstva, sa stali svedectvom doby.

Dovolil som si vybrať z textu knihy niekoľko citácií, upravil som ich do harmonického celku, a kultivovanou rečou autorky textovej časti knihy chcem priblížiť rytinu v jej podstate, umelca – rytca v kontexte umeleckej disciplíny a času, v ktorom tvoril.

„Rytina – kráľovská grafická technika, ktorej remeselná stránka sa nezmenila po stáročia.

Duch Alberta Dürera, Václava Hollara, dedičstvo Schmidta, Herčíka, Švensgbíra“.

„Len ruka a rydlo ňou vedené,

zanechávajúce stopu na kovovej doske, najprv bod a potom čiara,

modelácia línií, ktoré idú paralelne, pretínajú sa, vytvárajú šrafúru, kopírujú objem,

tvoria svetlo a tieň“.

„Žiaden počítač, digitálne technológie, len človek, nástroj a čas.

A samozrejme, Čaro a Čas dokonale zvládnutého remesla.

Čierna a Biela, kontrast aj harmónia, jednota a boj protikladov“.

„Skutočný rytec má v sebe disciplínu, vytrvalosť a pokoru,

ale aj vášeň, výtvarné myslenie, schopnosť skratky a rešpekt pred výtvarnou predlohou.

Kto sa pozorne zahľadí do svetla jeho línií, šrafov a vrypov, nájde v nich

impresiu, jemnosť, nehu, ale i razanciu a nekompromisnú presnosť tvaru.

Vysleduje v nich nielen veľký talent, bez ktorého by toto umelecké vzopätie nebolo možné,

ale tiež a hlavne hlboký zážitok, cit, nesmiernu usilovnosť a trpezlivosť“.

Monografia monitoruje 53 cien a vyznamenaní autora na národnej i medzinárodnej úrovni, účasť na 8 kolektívnych výstavných výstavách, uverejňuje zoznam 180 vybraných citácií o jeho diele uverejnených v rôznych časopisoch.

pohlad do plena autori
Pohľad do pléna počas inaugurácie V. Rastoka, A. Pavlíniová, F. Horniak a riaditeľ vydavateľstva Slovart J. Heger (zľava doprava)

Sústrediť  do jednej publikácie jeho doterajšie dielo je záslužný vydavateľský čin. Monografia je nielen o ryteckej a umeleckej tvorbe Františka Horniaka. Väčšina predstavených známok vznikala v tandeme s vynikajúcimi majstrami známkovej tvorby Jozefom Balážom, Dušanom Kállayom, Martinom Činovským, Karolom Felixom a ďalšími umelcami, a teda je aj o tvorbe početných tvorcov slovenskej známkovej tvorby. Horniak však v nej hrá centrálnu úlohu, lebo práve rytiny dodávajú známkam to „čaro“, ktoré priťahuje filatelistov i milovníkov malej grafiky. Som presvedčený, že úspešný prienik knihy do zahraničia bude i vďaka výbornej anglickej mutácii, ktorú vytvoril V. Jankovič. Pre svoju krásu a cenný obsah nepochybne bude i cenným darčekom pri životných jubileách našich priateľov. Upozorňujem, že kniha vyšla i v darčekovom luxusnom  balení s grafickými prílohami. Informácie dostanete priamo vo vydavateľstve.

Autor: Ľubomír Floch