Slovenská poštová známka

Deň slovenskej poštovej známky a filatelie

Od roku 1993 je 18. december Dňom slovenskej poštovej známky a filatelie. Pri tejto príležitosti sa uskutočňuje slávnostné stretnutie zástupcov filatelistov a spolupracujúcich organizácií. Spoločne hodnotia uplynulý rok a odovzdávajú sa zväzové vyznamenania filatelistom a rezortné ocenenia tvorcom známok.

Viac