Po vyplnení bude formulár odoslaný sekretariátu ZSF. Vyplnenie všetkých polí je povinné.