J. Mička: Pedagogika v práci vedúceho krúžku mladých filatelistov

Na pomoc vedúcim krúžkov mladých filatelistov pri založení krúžku a jeho vedení.
Ten, kto už niekedy viedol krúžok mladých filatelistov, vie, aká je to zložitá a náročná práca. Neraz sa
v minulosti zdôrazňovalo a sústavne sa naďalej tvrdí, že rozhodujúcim činiteľom úspešného krúžku
mladých filatelistov je jeho vedúci. >>> viac

 


Jaromír Jeřábek – Ján Mička: 10 schôdzok KMF

Metodický materiál pre vedúcich krúžkov mladých filatelistov. Pre potreby vedúcich KMF ZSF preložil a upravil Mgr. Ján Mička
>>> viac

 


Rozvoj filatelie medzi mládežou

Mgr. Ján Mička pripravil (v r. 2007) komplexný projekt Komisie mládeže ZSF, Rozvoj filatelie medzi mládežou a zintenzívnenie podpory a financovania mládežníckej filatelie na klubovej úrovni. Časť materiálu je však stále aktuálna.

Cieľom projektu, ktorý je určený najmä žiakom a študentom, je zvýšiť záujem žiakov a mladých ľudí o poštové známky, rozšíriť organizovanú filateliu, ukázať ako zberateľstvo poštových známok rozširuje poznatky získané v škole, ako poštové známky prispievajú k rozvoju kultúrnych hodnôt, k poznaniu vlastnej krajiny aj v spolupráci s krajinami združenými v Európskej únii. >>> viac


Databáza členov krúžkov mladých filatelistov (stav r. 2010)

Databáza členov krúžkov mladých filatelistov spolu s ich exponátmi a oceneniami, podľa podkladov palmáre jednotlivých výstav, ak ich Komisia mládeže ZSF má k dispozícii. …>>> viac

Poznámka Webmastra ZSF: Vzhľadom k tomu že Databáza dodaná KM ZSF obsahovala niektoré osobné údaje, v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. boli tieto zo zverejnenej databázy vypustené, resp. krátené


Plán činnosti Komisie mládeže ZSF na rok 2010

V r. 2010 spracoval Mgr. Ján Mička rámcový plán činnosti Komisie mládeže ZSF. …>>> viac