Štatút Komisie znalcov ZSF (20. júna 2017)

Poslaním Zväzu slovenských filatelistov je chrániť záujmy členov pred falšovaním poštových známok a ďalších predmetov filatelistického záujmu; spolupracovať s príslušnými orgánmi v záujme ochrany zberateľov;
Za účelom praktického zabezpečenia poslania Rada ZSF zriadila Komisiu znalcov ZSF. Viac … >>>


 

Zoznam členov Komisie znalcov ZSF (19. januára 2017)

Prinášame aktualizovaný zoznam členov Komisie znalcov ZSF aktualizovaný k novembru 2016 . viac…>>>