V prípade že má Váš klub webovú stránku a chcete ju zverejniť na stránkach ZSF, napíšte správcovi stránok a po posúdení obsahu môže byť stránka zverejnená

KF 53-38 Bytča http://kf.collectorum.eu
Zberateľský klub Hliník nad Váhom http://zk.collectorum.eu
KF 54-17 Poprad http://www.kfpoprad.estranky.sk/
KF 52-51 Nitra http://www.nitrafila.sk/
KF 52-40 Partizánske http://www.filateliape.skylan.sk/
FaceBook
KF 52-22 Levice https://filatelialevice.webnode.sk/
FaceBook