Štatút komisie znalcov ZSF

Poslaním Zväzu slovenských filatelistov je chrániť záujmy členov pred falšovaním poštových známok a ďalších predmetov filatelistického záujmu; spolupracovať s príslušnými orgánmi v záujme ochrany zberateľov. Za účelom praktického zabezpečenia poslania Rada ZSF zriadila Komisiu znalcov ZSF.Komisia znalcov sa riadi štatútom. Viac … >>>

Viac