Zväz slovenských filatelistov v spolupráci so Slovenskou poštou, a. s. a filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk
vyhlasuje verejnú anketu o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2021.

 

Uzávierka ankety je 30. septembra 2022

 

Účastníci ankety odpovedia na nasledujúcu anketovú otázku:

Ktorú slovenskú poštovú známku vydanú v roku 2021 považujete za najkrajšiu?

 

Okrem toho môžu tiež odpovedať na ďalšie dve otázky:

Ktorú obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2021 považujete za najkrajšiu?

Aký námet (motív) navrhujete spracovať na slovenských známkach v budúcich rokoch?.

 

Hlasovanie je jednoduché a zaberie menej než 3 minúty:

1. Pozrite si galériu zo stránky POFIS:

Vydané známky si môžete pozrieť aj na filatelistickom portáli www.postoveznamky.sk.

2. Vyberte najkrajšiu poštovú známku, prípadne obálku prvého dňa v nasledujúcom dotazníku

3. Vyplňte vaše údaje a dotazník odošlite. Viacnásobné odpovede s rovnakými údajmi odosielateľa (meno, email) budú z vyhodnotenia vylúčené.

 


Anketa bola uzavretá 30. 9. 2022 o 24:00

Ďakujeme za účasť a tešíme sa o rok

 

Ďakujeme za vašu účasť.

Zväz slovenských filatelistov.