Zväz slovenských filatelistov v spolupráci so Slovenskou poštou, a. s. a filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk
vyhlasuje verejnú anketu o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2021.

 

Uzávierka ankety je 30. septembra 2022

 

Účastníci ankety odpovedia na nasledujúcu anketovú otázku:

Ktorú slovenskú poštovú známku vydanú v roku 2021 považujete za najkrajšiu?

 

Okrem toho môžu tiež odpovedať na ďalšie dve otázky:

Ktorú obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2021 považujete za najkrajšiu?

Aký námet (motív) navrhujete spracovať na slovenských známkach v budúcich rokoch?.

 

Hlasovanie je jednoduché a zaberie menej než 3 minúty:

1. Pozrite si galériu zo stránky POFIS:

Vydané známky si môžete pozrieť aj na filatelistickom portáli www.postoveznamky.sk.

2. Vyberte najkrajšiu poštovú známku, prípadne obálku prvého dňa v nasledujúcom dotazníku

3. Vyplňte vaše údaje a dotazník odošlite. Viacnásobné odpovede s rovnakými údajmi odosielateľa (meno, email) budú z vyhodnotenia vylúčené.

 

    Anketa, ako každý rok, poslúži na spoznanie názoru filatelistickej verejnosti na súčasnú slovenskú známkovú tvorbu a prispeje k jej ďalšiemu smerovaniu. Preto, čím viac hlasov, tým objektívnejšie budú výsledky.

    Každý účastník ankety s platným hlasom získa poštový lístok vydaný Slovenskou poštou, a. s. s prítlačou najkrajšej známky roku a poďakovaním od organizátorov, opečiatkovaný príležitostnou poštovou pečiatkou k vyhláseniu výsledkov ankety.

     

    Ďakujeme za vašu účasť.

    Zväz slovenských filatelistov.