Pamätnica Zväzu slovenských filatelistov 1995 – 2009

Naša organizácia slávi 40 ročné jubileum a viacerí cítime potrebu dať jej ako narodeninový dar písanú kroniku. Je vytvorená z údajov kroník klubov, z informácií uverejnených v periodickej tlači, vo zväzových dokumentoch  a publikáciách rôzneho druhu. Podujal som sa, že urobím prvý krok v zmysle hesla, ktoré vyznávam – „Mám nápad, kto mi ho pomôže…

Pamätnica „100 rokov organizovanej filatelie na Slovensku“

V roku 1995 si naša organizovaná filatelistická obec pripomína sté výročie založenia prvého známeho filatelistického spolku na území Slovenska – spolku Album v roku 1895. Zväz slovenských filatelistov, ktorý dá sa to aj tak povedať,  môže  byť  považovaný  za  nástupnícku  organizáciu filatelistického spolku Album, v rámci osláv tohto storočného jubilea predkladá našej filatelistickej i nefilatelistickej…

Činnosť Zväzu

Zväz vytvára podmienky pre zberateľské aktivity svojich členov, podporuje výstavnú, odbornú, výskumnú činnosť a výchovu mladých filatelistov. Umožňuje prezentovanie exponátov na výstavách rôznej úrovne doma i v zahraničí a publikovanie výsledkov práce odborných komisií. Zväzoví odborníci poskytujú členom odborné rady a chránia ich pred falšovateľmi.