Zápisnica z XVI. zasadnutia Rady ZSF dňa 8. 6. 2019 v Bratislave

Zasadnutie Rady ZSF bolo zvolané predsedom ZSF v súlade so Stanovami ZSF a plánom činnosti Rady ZSF na rok 2019. Zúčastnili sa ho členovia Rady ZSF Miroslav Ňaršík, Ing. Miroslav Bachratý, Ing. Jozef Vangel, CSc., Ing. Josef Rančák, Ing. Zdeněk Baliga, Miloš Teťuľa a predkladateľ Stanov ZSF RNDr. Pavol Lazar. Ospravedlnili sa Ing. Ladislav Fekete,…