Nové číslo časopisu Spravodajca 3/2016

Spravod-3-2016Nové číslo časopisu Spravodajca 3/2016 prináša:

  • Zamyslenie predsedu ZSF nad finančnou situáciou Zväzu
  • Uznesenie z V. zasadnutia ­Rady ZSF
  • Informácie o slovenskej známkovej tvorbe v III štvrtroku 2016
  • Prílohu Naša mládež
  • Informácie o výstavách a kongresoch
  • Informácie z klubov a regiónov
  • Spolocenskú kroniku

a ďalšie informácie …>>>

Dohoda o spolupráci medzi ZSF a MABÉOSZ

Pri príležitosti 30 rokov trvania Sekcie českej a slovenskej poštovej známky, 25 rokov trvania Sekcie R- nálepiek a 20 rokov trvania Sekcie celín pri maďarskom filatelistickom zväze (MABÉOSZ) sa dňa 5. novembra 2016 uskutočnil v Budapeštianskom sídle MABEÓSZ-u podpis Dohody o spolupráci medzi ZSF a MABEÓSZ na obdobie rokov 2017- 2020. Dohodu podpísal za MABÉOSZ…