Odborné komisie ZSF

(stav k 8.10.2012) KOMISIA SLOVENSKÝCH ZNÁMOK A CELÍN ZSF Ing. Miroslav Gerec – predseda komisie, oblasť ČSR II., známky a celiny SR od r. 1993 členovia: Dr. Ondrej Földes – oblasť Slovensko 1939-1945 Ing. Peter Malík – oblasť ČSR II JUDr. Jozef Sobihard – oblasť celiny ČSR a Slovenska Ing. Andrej Tekeľ – oblasť ČSR…

Pätnásť rokov Slovenskej filatelistickej akadémie

Bol to sviatok. Síce pracovný deň, štvrtok, ale pre členov Slovenskej filatelistickej akadémie, sviatok. 16. august 2012. V centrálnej budove Slovenskej pasty, a. s. v Banskej Bystrici si 15. výročie založenia Slovenskej filatelistickej akadémie pripomenuli zakladajúci členovia a s nimi členovia Slovenskej filatelistickej akadémie (ďalej SFA), ak aj prítomní hostia. viac …>>> So súhlasom Dr.…