Neformálne stretnutia filatelistov v v reštaurácii SPILKA Bratislava


13.03.2024

KF 51 – 34 v Bratislave s spolupráci so ZSF a informačným filatelistickým portálom
www.postoveznamky.sk

v snahe obnoviť historicky úspešné akcie filatelistov v kaviarňach Olympia a
Randes-Vous pozýva všetkých záujemcov o filateliu a filokartiu na neformálne stretnutia.

Konať sa budú každú stredu (okrem sviatkov) v Bratislave v reštaurácii SPILKA, Legionárska
8 (bývalý pivovar Stein) v zadnej časti vpravo od 15 do 17h.

Čas konania korešponduje s úradnými
hodinami na Sekretariáte ZSF, ktorý je vdialený asi 10-15 min. chôdze. Začíname 13. 3. 2024.

Vstup: Zdarma – nutná konzumácia

Program: Informácie o novinkách v oblasti filatelie (výstavy, literatúra, aukcie), výmena skúseností,poradenská služba, konzultácie, riešenie záhad,…

Špeciálny program: Prípadný špeciálny program (prednáška, hosť,…) bude uvedený na stránkach ZSF
a www.postoveznamky.sk

Doprava: Výborné spojenie so všetkých častí Bratislavy, ako aj na AS Mlynské Nivy a vlakové stanice
Hlavná stanica a Nové mesto (zastávky: Krížna, Račianske mýto, Trnavské mýto).

Parkovanie v zóne: 2 Euro/ hod. Možnosť využitia BEZPLATNÉHO PARKOVANIA až na 3 hodiny v OC
Centrál, vzdialenom cca 500 m (do 10 min. chôdze).

Reštaurácia SPILKA
Legionárska 8
Bratislava,

View full calendar