Palmáres

Prinášame vám kompletné výsledky – palmáres – národnej filatelistickej výstavy BRATISLAVAFILA 2023, zoradené podľa jednotlivých súťažných tried.

Palmáres >>>