Mediálne výstupy

Reportáž z otvorenia výstavy v TV Markíza

TV Markíza priniesla vo svojich hlavných správach 1.6.2023 krátku reportáž z otvorenia výstavy.

Nájdete ju v archíve relácií TV Markíza na linku >>>

 


 

Pavol Lazar v relácii TV Markíza Teleráno o výstave


Propagácia výstavy na stránke Slovenského národného múzea


Propagácia výstavy v RTVS – Rádio Regina

Filateliu a našu filatelistickú výstavu si všimli aj viaceré celoštátne médiá – medzi nimi aj RTVS – Rádio Regina. Redaktor Michal Herceg spracoval tému zbierania známok, filatelistických rarít a samozrejme, blížiacej sa národnej filatelistickej výstavy Bratislavafila 2023 do podoby rozhlasového seiálu na pokračovanie.

Jednotlivé diely si môžete vypočuť na linku >>>

 


Propagácia výstavy a Petržalských filatelistov

V novinách mestskej časti Bratislava – Petržalka Naša Petržalka vyšiel propagačný článok o jedinom filatelistickom klube pre deti v Bratislave – Malí milovníci známok. Okrem činnosti klubu mladých filatelistov, prezentuje aj Filatelistickú olympiádu a výstavu Bratislavafila 2023. Viac >>>

 


Propagácia výstavy na stránkach POFIS

POFIS je jedným zo strategických partnerov výstavy BRATISLAVAFILA 2023, preto je pochopiteľné, že informácie o nej priniesol aj na svojich webových stránkach viac >>>


Partneri výstavy na prezentačnom materiáli


Tlačová správa vydaná pre potreby mediálnej prezentácie výstavy

Pri príležitosti 30. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky organizuje zväz slovenských filatelistov ako člen FEPA a FIP v spolupráci so Slovenskou poštou, a. s. v termíne 1. – 4. júna 2023 v priestoroch Slovenského národného múzea v Bratislave Národnú filatelistickú výstavu.

BRATISLAVAFILA 2023 je všeobecná súťažná filatelistická výstava I. stupňa (národná) a II. stupňa (premiérová) s medzinárodnou účasťou vo všetkých výstavných triedach vrátane literatúry, vhodná pre začínajúcich i pokročilých vystavovateľov, bez rozdielu veku.

Zorganizovanie výstavy je obdobne ako pri športových podujatiach prestížnou
záležitosťou s nepochybným reputačným rozmerom, v podobe prezentácie ako samotnej filatelie, tak všetkých zúčastnených subjektov, osobitne partnerov výstavy a samozrejme krajiny a mesta, kde sa výstava koná. Celé obdobie prípravy trvá niekoľko mesiacov.

Pre toto výnimočné podujatie je strategickým partnerom a spoluorganizátorom Slovenská pošta, a. s. Výstava získala záštitu Ministerstva dopravy SR a uznanie FEPA (európska filatelistická únia) a má podporu Bratislavského Samosprávneho kraja a uskutočňuje sa v spolupráci so Slovenským národným múzeom.

Celá tlačová správa >>>

 


Propagácia výstavy v Biskupických novinách


Propagácia výstavy v Dúbravských novinách 5/2023

V Dúbravských novinách č. 5 / 2023 bol zverejnený krátky propagačný článok o výstave BRATISLAVAFILA 2023 viac  >>>

 


Rozhovor s predsedom ZSF Pavlom Lazarom

Predseda Zväzu slovenských filatelistov Pavol Lazar poskytol nedávno rozhovor pre RTVS – Rádio Slovensko – reláciu Neobyčajné svety (nie len) o výstave BRATISLAVAFILA 2023.

Rozhovor si môžete vypočuť tu >>>>

 


FEPA news o výstave BRATISLAVAFILA 2023

BRATISLAVA 2023 from the Union of Slovak Philatelists

The Chairman of the Union of Slovak Philatelists, Pavol Lazar, sent us the following communication for the FEPA News readers:

On the occasion of the 30th anniversary of the establishment of the independent Slovak Republic, the Union of Slovak Philatelists in cooperation with the Slovak Post is organizing during the Bratislava Collector’s Days, in June 2-4, 2023, in Bratislava, a National Philatelic Exhibition of  3rd  to 1st degree with international participation in all exhibition classes.

Several world rarities as well as a cross-section of the history of philately in Slovakia will also be presented at the exhibition.

The exhibition is open to exhibits (including single-frame) belonging to exhibitors of all ages, including young people. All those interested to exhibit a new exhibit or increase the qualification of an existing exhibit for higher-level exhibitions (international, world) need to register by January 31, 2023, to the General Commissioner, Peter Osusky, peter.osusky@yahoo.sk, or to the Chairman Pavol Lazar, zsflazar@gmail.com.