Kontakt

Poštová adresa organizačného výboru:
Sekretariát Zväzu slovenských filatelistov
Radlinského 9
812 11 Bratislava
tel.: 0911 346 782

Emailová adresa organizačného výboru:
zsfsekretariat@gmail.com

Webová stránka výstavy:
www.bratislavafila2023.sk

Bankové konto organizátora – číslo účtu:

IBAN SK93 0200 0000 3500 6543 1012