Dokumenty a uznesenia schválené III. snemom ZSF 14.10.2023

III. snem ZSF, ktorý sa konal 14.10.2023 v Poprade prerokoval a schválil viacero dokumentov, ktoré pre prehľadnosť publikujeme spoločne. Rovnako počas rokovania snemu sa uskutočnilo 1. rokovanie novo zvolenej Rady ZSF, ktorej zápisnicu a uznesenia v schválenom znení rovnako uverejňujeme. Stanovy ZSF v znení schválenom III. snemom ZSF viac >>> Volebný poriadok v znení schválenom…